Родителски срещи

Родителски срещи и приемни дни

през учебната 2023/2024 г.

11.09.2023 г. - 17.30 ч. - за ученици от VIII клас

28.09.2023 г. - 17.30 ч. – родителска среща за IX, X, XI и XII клас;

23.11.2023 г. - 17.30 ч. – родителска среща и приемен ден;

21.03.2024 г. - 17.30 ч. – родителска среща и приемен ден;