КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ, КЛАСИРАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ


Вътрешно училищни критерии за допускане и класиране на учениците от ПГТ "П. Семов", за стипендия след завършено основно образование, съгласно постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. - тук . Документи за стипендия - тук.

Образец на Заявление по т.1,2

Образец на Заявление по т.3,4,5