Родителски срещи и приемни дни

през учебната 2018/2019 г.

11.09.2018 г. - за ученици от VIII  клас

27.09.2018 г., 17:30ч. – за всички останали класове;

22.11.2018 г., 17:30ч. – родителска среща, 18:00 приемен ден;

21.03.2019 г., 17:30ч. – родителска среща, 18:00 приемен ден