Професия „Ресторантьор”


Специалността е с пет годишен курс на обучение като завършващите получават диплома за средно образование и/или и трета степен на професионална квалификация. Паралелно с всички общообразователни предмети се изучават и специални в областта на технологията на кулинарната продукция за кетъринг, технологично обзавеждане, сервиране, барманство, естетика и дизайна на кетъринга. Кетърингът означава цялостно подготвяне и осъществяване на тържества, коктейли, приеми която обхваща доставката, аранжировката и сервирането на храни, напитки, декорация на мероприятия, така че да се превърнат в запомнящо събитие оформено и изпълнено от професионалисти. Успешно завършилите специалността могат да се реализират като специалисти във фирмите занимаващи се с кетърингови услуги, големи ресторанти, вериги заведения за обществено хранене, да започнат собствен бизнес или продължат образованието си във ВУЗ.