Професия „ЕКСКУРЗОВОД”


Специалността е с пет годишен курс на обучение, като завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.
    Паралелно с всички образователни предмети се изучават и специални: туристически ресурси на България,националното културно- историческо наследство, технология и организация на екскурзоводското обслужване, вътрешни и международни маршрути, транспорт, туроператорска и турагентска дейност. Успешно завършилите намират реализация като екскурзоводи в музеи, в туристически агенции, както и водачи на туристически групи при пътувания в страната и чужбина.
Добра успеваемост постигат и кандидатстващите във висши учебни заведения в цялата страна.