Професия „АНИМАТОР”


Специалността е с пет годишен срок на обучение, като завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.Паралелно с всички общообразователни предмети се изучават и специални: туристически ресурси на България, технология и организация на екскурзоводското обслужване, социален бит и етнография, комуникативност и сценично поведение, сценография и костюми, технология и организация на спортно – развлекателната дейност.Успешно завършилите намират реализация като аниматори в туристически фирми или продължават образованието си във висши учебни заведения.