МОМН - www.minedu.government.bg

РИО – Габрово - http://rio-gabrovo.org

Община – Габрово http://www.gabrovo.bg

Електронни адреси http://www.minedu.government.bg/left_menu/links/

Национална педагогическа мрежа https://pedagogika.nacid.bg/