ГРАФИК

за консултации І срок за учебната 2017/2018 г.

 

Преподавател

Учебен предмет

Време

от-до

Ден от седмицата

място

1

Жоржета Христова

Български език и литература

1425 – 1510

Четвъртък

203

2

Валя Гигова

Български език и литература

1425 – 1510

Понеделник

204

3

Антон Боев

Български език и литература

1425-1510

Понеделник

109 А

4

Миглена Пройнова

Български език и литература

1435 - 1520

Сряда

108 Б

5

Миглена Пройнова

Английски език

1435 - 1520

Понеделник

108 Б

6

Илейона Чичарова

Английски език

1425-1510

Четвъртък

105 A

7

Пепа Илчева

Английски език

1425-1510

Понеделник

111 А

8

Росица Тозева

Английски език

1425-1510

Сряда

402

9

Йорданка Узунова

Английски език

1425-1510

Четвъртък

113 A

10

Надя Маджарова

Немски език

1425-1510

Понеделник

110 А

11

Т. Христова

Математика

1425 – 1510

Четвъртък

301

12

А. Палазова

Математика, Информатика

1425 – 1510

Четвъртък

402/302

13

Радослав Стоянов

Математика

1425 – 1510

Вторник

306

14

Цветомира Колева

Инф.технологии,Информатика,

Бизнес комуникации

1425-1510

Понеделник

303

 

Вера Димова

Икономическа информатика, Информационни технолигии

1425 – 1510

Четвъртък

302

 

Марианка Стефанова

История и цивилизация

1425 – 1510

Понеделник

307

 

Румяна Любенова

География и икономика, Свят и личност

1425 – 1510

Понеделник

112 А

 

Ива Дойнова

Психология и логика, Етика и право, Философия, Професионална етика, Свят и личност

1425 – 1510

Сряда

108 А

 

Параскева Пенчева

Биология и здравно образование

1425 – 1510

Четвъртък

405

 

Галина Генчева

Физика и астрономия

1425 – 1510

Четвъртък

403

 

Христина Иванова

Химия и опазване на околната среда

1425 – 1510

Четвъртък

404

 

Татяна Баева

Счетоводство

1425 – 1510

Понеделник

107 А

 

Пенка Пенева

Икономически дисциплини

1425 – 1510

Вторник

101

 

Снежана Колева

Финанси, Статистика

1425 – 1510

Сряда

305

27

Петя Пълевска

Микроикономика, Макроиконокика, Мениджмънт, Маркетинг

1425 – 1510

Понеделник

306

28

Даринка Христова

Технология на хотелиерското обслужване, Технология и организация на екскурзоводското обслужване, Транспорт и туристическа аниматорска дейност

1425 – 1510

Сряда

105

29

Венцислав Станев

Предприемачество, Икономика, Право

1425 – 1510

Сряда

306

30

Вяра Цанкова

Технология накулинарната продукция; Технология на кулинарни изделия за кетъринг, Организация и функциониране на кухня

1425 – 1510

Четвъртък

104

31

Веселин Цанков

Технология на кулинарната продукция – ЗИП, Въведение в професията

1425 – 1510

Вторник

104

32

Мария Илиева

Технология на кулинарната продукция, Технологично обзавеждането, Технология на кулинарни изделия за кетъринг

1425 – 1510

Петък

103

33

Виолетка Петрова

Въведение в професията, Организация и обслужване на кетърингово събитие, Организация и функциониране на заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към места за настаняване

 

1425 – 1510

Понеделник

202

34

Наташа Тодорова

Сервиране и барманство, Сервиране и барманство-ЗИП; Организация и функциониране на ресторанта

1425 – 1510

Петък

202

35

Владимир Владимиров

Материалознание на хранителните продукти, Сомелиерство

1430 - 1515

Понеделник

310