ВАКАНЦИИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

I срок:

15.09.2016г. – 03.02.2017г.

II срок:

07.02.2017 г. - 15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)

09.02.2017 г. - 30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

09.02.2017 г. - 30.06.2017 г. – IX - X клас (18 учебни седмици)

09.02.2017 г. - 14.07.2017 г. – XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)

Ваканции:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна


24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна


04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за VІІI - XI клас


04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас


08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за VІІI - XI клас


13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за XII клас

 Неучебни дни:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент


19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ


22.05.2017 г. – втори ДЗИ


25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост