ВАКАНЦИИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

I срок:

15.09.2017 г. – 02.02.2018 г.

II срок:

07.02.2018 г. - 15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)

07.02.2018 г. - 29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

Ваканции:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна – VІІI - XII клас


23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна - VІІI - XII клас


03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за VІІI - XII клас

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за VІІI - XI клас

 Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ


23.05.2018 г. – втори ДЗИ


25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост