Родителски срещи и приемни дни

през учебната 2017/2018 г.

м. септември -11.09.2017 г. - за ученици от VIII а, б, в и IX д и г клас

26.09.2017 г., 17:30ч. – за всички останали класове;

м. ноември - 23.11.2017 г., 17:30ч. – родителска среща, 18:00 приемен ден;

м. март - 22.03.2018 г., 17:30ч. – родителска среща, 18:00 приемен ден