Родителски срещи и приемни дни

през учебната 2016/2017г.

м. септември- 12.09.2016., 17:30ч. – за ученици от VIIIа, б, в и IX в и г клас

26.09.2016г., 17:30ч. – за всички останали класове;

м. ноември - 24.11.2016г., 17:30ч. – родителска среща, 18:00 приемен ден;

м. март - 23.03.2017г., 17:30ч. – родителска среща, 18:00 приемен ден