Професия „Икономист – мениджър”

Специалността е с пет годишен курс на обучение като завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация. Паралелно  изучават и специални предмети  в областта на счетоводството, управление на фирма, компютърна обрабатка на финансово-счетоводна информация и др.. Учениците обогатяват знанията си и добиват практически умения чрез работата си по програмите и инициативите на "Джуниър ачийвмънт”.Свързват теоретичните знания с практиката в учебно-тренировъчните фирми и се обучават чрез проектния метод. Сами ръководят ученическа кооперация. Успешно завършилите намират реализация като изпълнителски