ВАКАНЦИИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

28.10.2023 г. — 01.11.2023 г. вкл. - есенна

23.12.2023 г. — 02.01.2024 г. вкл. - коледна

03.02.2024 г. — 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна

30.03.2024 г. — 07.04.2024 г. вкл. - пролетна за I — XI клас

05.04.2024г. — 07.04.2024 г. вкл. - пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

17.05.2024 г. - задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2024 г. - втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

19.06.2024 г. - изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII клас

21.06.2024 г. - изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. - I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

13.05.2024 г. - XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г. - I — III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г. - IV — VI клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г. - V — VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2024 г. - VII — XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2024 г. — 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)