ВАКАНЦИИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ВАКАНЦИИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

I срок:

15.09.2019 г. – 04.02.2020 г.

II срок:

06.02.2020 г. - 14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)

06.02.2020 г. - 30.06.2020 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

Ваканции:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна – VІІI - XII клас

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна - VІІI - XII клас

05.02.2020 г.– междусрочна за VІІI - XII клас

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за VІІI - XI клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XІI клас

Неучебни дни:

20.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

22.05.2019 г. – втори ДЗИ

05.06.2020г. – Държавен изпит по теория за СПК/ втори ДЗИ

 

18.10.2019г., 29.05.2020г. - спортни празници

30.04.2020г. -празник на ПГТ „Пенчо Семов”

 

Дни за провеждане на НВО:

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на Х клас

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на Х клас

15 - 19.06.2020 г. – Дигитални компетентности Х клас