Заповед

OT 7.02.2022 ДО  11.02.2022 г.

ПРИСЪСТВЕНО: 8-МИ КЛАСОВЕ, 10 -ТИ КЛАСОВЕ, 12-ТИ КЛАСОВЕ

ОРЕС ( НЕПРИСЪСТВЕНО) 9-ТИ КЛАСОВЕ, 11-ТИ КЛАСОВЕ)

Списък учебници 2021-2022

Професионална гимназия по туризъм

Професионална гимназия по туризъм
Пенчо Семов

История

1960/1961 г. – Министерство на просветата и културата открива една паралелка по „ Обществено хранене ” към училището по облекло в Габрово. Приети са 37 ученика.

повече

Norway

   

Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите