История

alt

ИСТОРИЯ

1960/1961 г. – Министерство на просветата и културата открива една паралелка по „ Обществено хранене ” към училището по облекло в Габрово. Приети са 37 ученика.
3 май 1963 г. - На основание Заповед № І - 1977 от 03.03.1963 г. на Министерство на външната търговия и Министерство на просветата и културата се създава Техникум по обществено хранене.
1964/1965 г. – Техникум по обществено хранене се премества в старата сграда на училище „ Христо Ботев”. Приема е увеличен с нова паралелка „ Технология на храната” – вечерно обучение.
1970/1971 г. – Открива се задочна форма на обучение.
1973/1974 г. – На 26.09.1973г. е направена първата копка на новата сграда, която е комплекс върху 22 декара площ в месността Радичевец.
5 февруари 1979 г. - Започва първият учебен ден в новата сграда.
15 септември 1979 г. Тържествено се открива новият корпус.

21 септември 1981 г. – Тържествено се открива ресторант и хотел „Панорама”.
1988/1989 г. – По случай 25-годишния юбилей с Указ на Държавният съвет №1358 от 18.10.1988г. Техникумът по обществено хранене е награден с орден „Кирил и Методий” – II степен.
1994/1995 г. – Със заповед №РД-14-32 от 20.05.1994г. на Министерство на образованието и науката Техникум по обществено хранене се преименува в Техникум по ресторантьорство и хотелиерство.
1996/1997 г. – Техникум по ресторантьорство и хотелиерство става член на Туристическо сдружение „Габрово” към Асоциация „Стара планина”. Техникумът е и утвърден от Националната борса на труда за обучение на безработни граждани.
2003 г. – Със заповед № РД-09-333 от 07.04.2003г. Техникумът по ресторантьорство и хотелиерство става Професионална гимназия по туризъм.
2008 г. - Със заповед № РД-14-150 от 28.05.2008 г. е Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”с  химн.


alt

Из „ ЛЕТОПИСА”

Началото

1960/1961

Министерството на просветата и културата открива една паралелка по „Обществено хранене“ към училището по облекло в Габрово. Приети са 37 ученици. По общообразователните предмети преподават учителите от училището по облекло, а за учители по учебна практика са назначени две учителки: Мара Иванова Габровска и Димитрина Грозданова.

1963/1964

На основание ПМС- 168/26.09.1962г. на 3 май 1963г. се обособява самостоятелен Техникум по обществено хранене с директор Георги Русев Калчев и учителски състав: Люба Пенчева, Минка Дедева, Антонина Семерджиева, Богдана Кметова, Ганка Велкова, Димитрина Грозданова, Мара Габровска, Тодорка Занева, Райна Пелтешка, Цветана Чукобрадова, Виктория Михайлова. Приети са две паралелки с четиригодишен срок на обучение по специалностите: „Технология на храната“ и „Сервитьор“ и две паралелки ПТУ- специалност „Помощник - готвач“.

1964/1965

От месец януари 1965г. ТОХ се премества в старата сграда на училище „Христо Ботев“ в кв. „Палаузово“. Приемът е увеличен с нова паралелка „Технология на храната“– вечерно обучение.

1966/1967

За директор е назначен Илия Христов Владов.

Учителският колектив е от 14 учители-специалисти и 11 по общообразователните предмети.

Започва подготовката за проектиране на нова сграда.

1967/1968

Организирана е първата кулинарна изложба-базар.

1969/1970

Техникумът разширява кръга на специалностите си с още една – „Търговия“, която е с тригодишен срок на обучение (СПТУ).

1970/1971

За директор е назначена Николина Църова. С нарастване на интереса към ТОХ се увеличава броят на учениците от други населени места, което налага обособяване на общежитие в сградата на училището в с. Балани. През тази година се открива и задочна форма на обучение.

1971/1972

Открива се нова паралелка- „Сервиране“ (СПТУ). Броят на учениците във всяка паралелка достига 40 .

В. Гайдарджиева- учител по икономика е удостоена с орден „Кирил и Методий”- трета степен.

1972/1973

Получено е разрешение за започване строителството на комплекса върху 22 декара площ в местността Радичевец.

1973/1974

Училищният комплекс се състои от 20 класни стаи, общежитие с 260 легла, ресторант с банкетна зала със 140 места, 3 учебни работилници, физкултурен салон. За строежа са предвидени 200 хиляди лв.

На едногодишна специализация в гр. Цвикау (ГДР) са изпратени най- добрите ученици

Тържествено се отбелязва 10 години от създаването на училището

1974/1975

Техникум по обществено хранене става учебно заведение Първа категория.

1975/1976

Разкрита е нова специалност – „Продавач-консултант” с тригодишен срок на обучение.

1978/1979

На 5 февруари 1979г. започва първият учебен ден в новата сграда. Откриват се лекарски и зъболекарски кабинети.

В приема е включена и паралелка „Оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ (СПТУ).

1979/1980

На 15 септември 1979г. тържествено е открит учебният корпус, включващ: 16 кабинета и хранилища, физкултурен салон, учебни работилници, библиотека, учебно-опитен стол и бюфет за закуски.

Открива и общежитие със съвременни условия за живеене.

Борис Стомоняков е избран за патрон на ТОХ.

1981/1982

На 21 септември 1981г. тържествено се открива ресторант и хотел „Панорама“.

Започва и обучението на две паралелки ЕСПУ с направление „Обществено хранене и търговско обслужване“ и „Хранително-вкусова промишленост“.

1982/1983г.

Открива се единственото в града ученическо кино

Приемат се 2 паралелки ЕСПУ.

1983/1984

Въвежда се обучение УПК (ХІ клас) по специалностите „Продавач-консултант“ и „Администратор-документалист“.

Техникум по обществено хранене тържествено чества 20 години от създаването си.

1984/1985

Обучението в УПК продължава със специалностите „Продавач-консултант“ и „Кулинар“.снимка 86

1985/1986

Въвежда се обучение в ПУЦ (професионално-учебен център) – 2 паралелки.

1987/1988

В сградата на ТОХ е настанен СПТУМ „Ангел Денчев“, което води до двусменен режим на обучение.

Учениците провеждат производствената си практика в град Бинц –Германска демократична република

1988/1989

За директор е назначен досегашният заместник директор по производствените въпроси инж. Атанас Данев.

По случай 25 годишния юбилей с Указ на Държавния съвет № 1358 от 18.10.1988г. Техникумът по обществено хранене е награден с орден „Кирил и Методий – ІІ-ра степен.

Със звание „Отличник на Министерството на просветата“ са удостоени и преподавателите: Ив. Бобева, М. Савчева, М. Апостолова и Първанка Димитрова.

1990/1991

Въвежда се обучение по нова специалност в СПТУ „Оператор на месни произведения“.

1991/1992

В СПТУ се откриват нови специалности: „Продавач-консултант“ и „Администратор-документалист“.

За първи път се провежда приемен изпит по математика за специалността „Технология на храната“.

Преустановява се дейността на учебно-опитния ресторант „Панорама“ и отдаването му на търг за 3-годишен срок

1993/1994

Във връзка с бъдещото развитие на Габрово като туристически център, в ТОХ се въвеждат нови специалности: „Икономика, управление и финанси на търговията“ 4-годишен срок на обучение и „Хотелиерство“ – 3-годишен срок на обучение .

Тържествено се чества 30 години от създаването на ТОХ.

1994/1995

Със заповед № РД-14-32 от 20.05.1994г. ТОХ се преименува в Техникум по ресторантьорство и хотелиерство.

В новия прием са включени специалности с 4-годишен срок на обучение – „Технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за хранене”, „Мениджмънт в хотелиерството“ и „Сервитьор-барман“ с 3-годишен срок на обучение.

На националната ученическа конференция учениците от ІІ „б” курс, специалност „Икономика, управление финанси на търговията“ Ивелина К. Георгиева и Красимира К. Колева заемат ІІІ-то място.

Отборът по лека атлетика - ІІ-ро място

1995/1996

Обучението по специалност „Икономика, управление и финанси на търговията“ се разширява и със задочна форма.

Отборът по хандбал е носител на републиканската титла „Шампиони на България за девойки – 1996г.“

1996/1997

За директор е назначена Стиляна Събева Тинчева- преподавател по икономика.

Техникум по ресторантьорство и хотелиерство става член на Туристическо сдружение „Габрово“ към Асоциация „Стара планина“. Техникумът е и утвърден от Националната борса на труда за обучение на безработни граждани.

1997/1998

За директор е назначена Диана Йорданова Иванова

След завършване на експеримента по Българо-датския проект Техникумът е утвърден да започне обучението по специалността „Икономика и маркетинг“ (задочна форма) за подготовка на специализирани кадри в частния и държавния сектор. Със заповед № РД-09-147 от 01.03.1998г. на МОН, ТРХ е определен за пилотно училище в разработване и прилагане на българо-австрийски проект за усъвършенстване професионалната подготовка на специалисти в областта на туризма в България. Учредена е първата ученическа кооперация в региона.

Хотел „Панорама“ е включен в Националния туристически каталог.

1998/1999г.

ТРХ работи по четири международни проекта с Кралство Дания, Австрия, Швейцария и САЩ. През годината започва работа и по програмата „Леонардо“, обхващаща разработването и разпространението на международна стандартизирана образователна система за изучаване на професии в областта на отдиха и туризма с акцент върху информационните технологии. В резултат на работата по различни международни проекти училището получава 25 компютъра от Швейцария, 6 по програма „Джуниър Ачийвмънт“ и 17 от Австрия.

Ползва се електронна поща и Интернет.

Две от хотелските стаи са преустроени в категория „лукс“.

1999/2000

Техникумът работи по 8 образователни проекта – 5 международни и 3 национални. Става и съучредител на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България.

Отборът на училището се представя отлично в Националното състезание на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, проведено в гр.Пловдив и завоюва три първи места: І-во място-отборно, І-во място –готварство, І-во място – сладкарство. .

През годината излиза периодичният ученически вестник „Мастилени петна“.

2000/2001

През годината в 25 паралелки се изучават 75 учебни дисциплини. Сформирани са 79 групи по чуждоезиково обучение. Продължава работата по 7 международни и 2 национални проекта.

На 16 април 2001г. ученици от ТРХ участват в обслужването на форума „Български Великден“.

Учреден е клуб към БМЧК, който започва работа в три направления: социално-помощно, здравно-просветно и екологично.

Обособена е учебна видеотека

2001/2002

ТРХ разполага с добра материално-техническа база, осигуряваща на учениците отлични условия за обучение.

По българо-датския образователен проект за възрастни са приети 20 курсисти.

Работи се по българо-австрийски образователен проект TOUR.NET, съвместно с КултурКонтакт - Австрия, МОН и средни училища от България, Албания и Румъния. В рамките на този проект се разработват 3 училищни проекта- В света на българските занаяти, Вълшебното царство на кулинарните шедьоври и От нищо нещо.

На петото национално състезание по ресторантьорство и хотелиерство при участието на 16 отбора Техникумът по ресторантьорство и хотелиерство – Габрово става национален първенец. –снимки.

2002/2003

В процеса на образователните промени учебното заведение вече носи името „Професионална гимназия по туризъм“. Продължава работата по националните и международни проекти, както и в асоциациите, в които ПГТ е съучредител и член.

На І-то Национално състезание по география и икономика Павел Вълчев, ученик от ІХ „в” клас, получава специалната награда на МОН.

На Европейското първенство по карате в Белград Ивайло В. Василев от Х „а” клас заема І-во място, а Пламен Н. Недялков става републикански шампион по бокс и шести на Световното първенство в Унгария.

2003/2004

И тази учебна година гимназията е водеща както по брой паралелки (35), ученици (841), материална база, така и по работа по международни програми и проекти.

Павел Вълчев – Х „в” клас, специалност „Мениджмънт в хотелиерството” се класира на ІV четвърто място в Националното състезание по география и е включен в Националния отбор на България за участие в Световното състезание по география в Полша.снимка-71

2004/2005

В началото на учебната година ПГТ е утвърдена за член на Европейската асоциация на училищата по туризъм.

И тази година Павел Вълчев ХІ „в” клас е класиран на І-во място на Областната олимпиада по география и участва в Националната олимпиада в гр. Ямбол.

На Републиканското първенство по двоен батут Силвия Димитрова,ХІІ „в” клас завоюва І-во място и ІІ-ро място на отбора по хандбал.

С подкрепата на „Болкан Асист“- София ученици от ХІ „б” клас, специалност „Мениджмънт на туризма“, от 14 юни 2005г. отработват производствената си практика (6 седмици) в Англия, Шотландия и Италия по програма „Леонардо“.

2005/2006

Гимназията работи успешно по трети Българо-австрийски образователен проект, в чиито рамки се издава един брой на училищен вестник „Звънец“ и книга „Хляб и ритуали“.

Успешно стартират и приключват два нови проекта – „Младите лидери на Габрово“ и „Моят Град“.

Проектът „Младите лидери на Габрово“ е финансиран от Демократичната комисия към посолството на САЩ. Партньори са община Габрово и Българското представителство на Корпуса на мира към правителството на САЩ.

В регионалния кръг за средношколци на националното състезание по история „Земя на дедите ни, бъди благословена“ отборът на училището заема първо място. Индивидуална награда получава Христофор Атанасов от ХІ „а” клас в и единствен от 172 участници получава две грамоти - на национален клуб „Родолюбие“ за изключителна авторска реч и специална грамота на СБУ за отлично представяне.

2006/2007

На областният кръг на Олимпиада по география и икономика Николай Светославов Савчев от Х „а” клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ е класиран на първо място с право на участие в националния кръг.

Велизар Михайлов Гутов от Х „а” клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, участва в Национален фестивал „Наука на сцената“, с разработен и представен от него уред „Герон-1“, предназначен за отчитане на часовото време. Участва в две мeждународни изяви – изложби в Швеция и конкурс за своя рисунка.

През м. януари е подписан договор с „Албена – АД” за организиране и провеждане на производствени практики на ученици.

От 12 до 14 май в хотелски комплекс „Сънсет Ризорт“ – пет звезди, в Пампорово се провежда национално състезание за млад готвач „Гурмино – 2007“. Габриела Христова от 12 „г” клас печели наградата на основния спонсор на състезанието „Белла“.

2007/2008

Училището, единствено от региона, е включено в пилотния проект на Министерството на образованието „Информационна система на образованието.

Като преподавател в гимназията постъпва Аманда Лий Санфорд от Корпуса на мира от САЩ..

Ремонтирани и оборудвани са двете зали на ресторант „Панорама” със средства на Министерството на образованието и науката и КултурКонтакт – Австрия.

Отпада паралелка „Производство на сладкарски изделия”, поради намаления брой ученици, завършващи основно образование.

Продължава работата по 5 нови национални и международни проекта.

На областен кръг на Олимпиадата по география и икономика Георги Начев, ХІ „а” клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ е класиран на І-во място. Велизар Гутов, ХІ „а” клас „Икономика и мениджмънт“ успешно участва в Националната краеведческа конференция – Добрич и в Националния конкурс „Природно и културно наследство на моя роден край”. Получава специалната награда на фондация „Комунитас“ – „1000 стипендии за най-даровитите ученици от България“.

По решение на Педагогическия съвет и със заповед № РД-14-150 от 26.05.2008г. на МОН за патрон на училището е обявен големият габровски индустриалец Пенчо Семов.

За пръв път ПГТ има своя клетва и химн. Текстът на химна е написан от Стефан Хицков –преподавател в училището.

2008/2009

Въвеждат се две нови специалности с прием след VІІ клас, с интензивно обучение на английски език - „Кетъринг“ и „Организация на туризма и свободното време”

След завършено основно образование са специалностите: „Икономика и мениджмънт“, „Организация на хотелиерството“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“.

Основна част от приходите на гимназията се реализират от дейността на хотела и от производството на закуски, както организирането на коктейли, приеми и др.

На Международната олимпиада по география и икономика, проведена в Мексико 2009 Ивайло Тотев от ХІІа клас е капитан на националния отбор и е награден за отлично представяне от президента на National Geographic Society.

2009/2010

Въвеждат се нови специалности, с прием след завършен VІІ клас - „Екскурзоводство“ и „Туристическа анимация“.

През м. октомври, във връзка с Програмата за кариерно развитие на МОМН, се оформят три методически обединения.

  1. 1)Хуманитарни дисциплини с главен учител Хр. Кичиков.След пенсионирането му главен учител става Миглена Пройнова
  2. 2)Природо-математически дисциплини с главен учител Татяна Христова.
  3. 3)Икономически, туристически и технологични дисциплини с главен учител Пенка Пенева.

Разработени са 9 нови национални и международни проекта, сред които два за учебни и производствени практики – обмен на учители и ученици с Тун-Швейцария и Аалст-Белгия.

През м. февруари 2010 г. Габриела Камбурова ХІ „а” клас, специалност. „Кетъринг“ и Цветелина Цонева ІХ „б” клас, специалност „Организация на туризма и свободното време се класират на ІІ-ро място в Националния конкурс за училищни проекти за енергийна ефективност в направление „3“ и учителите А. Варчева, Г. Маринова, П. Помакова и Ил. Чичарова – на ІІ-ро място в направление „4“ за учители.

2010/2011

Икономическата среда налага нови специалности след завършен VІІ клас: „Банково дело“, „Икономика и мениджмънт“ и „Организация на туризма и свободното време“.

Продължава работата по 10 национални и международни проекта, от които 7 нови. Кандидатства се по още 3 нови международни проекта - с Турция и Италия и по програмата „Коменски“.Реализиран е проект ”Мобилност” по програма Леонардо да Винчи – 20 ученици провеждат производсвена практика в Лайпциг –Германия.

Румен Светлов Георгиев от ХІІ „в” клас– заема І-во място в конкурс „Моята силен старт за България” на Пощенска банка

2011/2012

След проведен конкурс, директор на гимназията е Радослав Стефанов Стоянов.

Приемат се ученици в 4 паралелки:

След VІІ-ми клас, специалности: „Икономика и мениджмънт., „Организация в хотелиерството“, и „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“

След VІІІ клас,специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“

В периода 07.12.2011г. - 07.04.2012г. е извършен ремонт на общежитието с активното участие на живеещите в него ученици.

От 23 до 30 октомври девет ученици с ръководители- Вл. Владимиров, В. Цанкова и Н. Маджарова посещават Индустриално занаятчийско професионално училище в гр. Тун – Швейцария по проект „Специализиран ученически обмен“. След доброто представяне на групата, е договорено продължаващо сътрудничество между двете училища, като швейцарските партньори даряват безвъзмездно обзавеждане за учебните работилници и училищния стол.

От 24 до 30 април 2011г. учениците Цветелин Костов, ХІ „б” клас и Гергана Димитрова ХІ, „д” клас, с ръководител М. Пройнова участват в международно кулинарно състезание „Фестивал на азорския ананас“ в гр. Понта Делгада – Португалия.

В националното състезание „Кулинарна импресия“ – Варна 2011 г. в категория „Най-добър млад барман“ Момчил Назъров, ХІІ „ б” клас е класиран на І-во място.

В гимназията се работи се по 8 образователни проекта.

Започва реализацията на дейностите по проект „УСПЕХ”.

Започва издаването на училищен вестник „На нов ред“ по проект „УСПЕХ“ под ръководството на Жоржета Христова- учител по български език и литература.

Изпълнен е проект „Модернизиране на две учебни работилници и една учебно- производствена база” по програма

„Модернизация на професионалното образование” на МОМН.

2012/2013

За 50-ти път училището отваря врати, за да приеме утрешните специалисти в областта на туризма.

Гимназията гради своя нов облик чрез организиране и провеждане на разнообразни изяви.

През І- я учебен срок са разработени 5 нови образователни проекта.

По програма на фондация „Джуниър Ачийвмънт“ е учредена ученическа компания „СпецИкон“, под ръководството на П.Пенева.

Ученици от Х „б” клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ изработват арт предмети, които са включени в Менторската програма за учебни компании.

На 15-16 март 2013г. в ПГТ се провежда Регионално състезание по професии: „Барман“, „Сервитьор“, „Готвач“ и „Хлебар-сладкар“ между училищата в Централна и Северозападна България. Нашите победители са : Ива Петрова, ХІ „в” клас – ІІІ-то място в „Най-добър млад сервитьор“, Марин Георгиев, ХІ „а” клас- VІ-то място в „Най-добър млад барман“ и Зоя Димитрова, ХІІ „д” клас – VІ-то място в „Най-добър млад готвач“.

През месец януари тържествено е открито реновираното общежитие със средства на МОМН.

Целият колектив на ПГТ „Пенчо Семов“, с участието на ученици от всички паралелки, ентусиазирано работи за тържественото отбелязване на 50- годишнината на ПГТ „П.Семов”. Нека да бъде благословен трудът им!

През юни 2013 г. в РБ „Априлов - Палаузов“ – Габрово се състоя изложба с албуми по „Готварство“, направени от учениците на инж. Веселина Карагьозова. Дългогодишен преподавател и един от малкото дипломирани специалисти в областта на „Млякото и млечните технологии“, преподаващ специализирани предмети в специалност „Млекопреработване“ в ТОХ-Габрово. Същата е поканена от Директорът на ТОХ-Габрово инж. Атанас Данев като външен лектор.