Професия «Хотелиер»


Специалността е с пет годишен курс на обучение като завършващите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация. Паралелно с всички общообразователни предмети се изучават и специални: организация и функциониране на кухнята, ресторанта, технология на хотелиерското обслужване, допълнителни дейности в туризма, география на туризма, екология в туризма, обмяна на валута, организация на малкото предприятие. Успешно завършилите намират реализация като администратори в хотели, ресторанти и туристически фирми. Добра успеваемост постигат и кандидатстващите в икономическите  висши учебни заведения в цялата страна.