Професия „Ресторантьор”


Специалността е с пет годишен курс на обучение като завършващите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация. Паралелно с всички общообразователни предмети се изучават и специални:  материалознание на хранителните продукти, технологично обзавеждане, технология на кулинарната продукция, сервиране и барманство, проектиране на кулинарни изделия.  Придобитите теоретични знания се затвърждават в часовете по учебна и производствена практика по сервиране и барманство и технохимичен контрол. Успешно завършилите намират реализация като сервитьори и бармани в реномирани заведения за обществено хранене у нас и в чужбина, управители на ресторанти и заведения за обществено хранене. Добра успеваемост постигат и кандидатстващите във висши учебни заведения.