Обслужване на коктейл във връзка с 55 годишнина на Технически университет - Габрово

На 4.12.2019 г. в библиотеката на Технически университет град Габрово ученици от 10 в клас, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, 11 г клас, специалност „Кетъринг” и 11 д клас, специалност „Организация на дейностите в места за настаняване” от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” обслужиха коктейл.