ВАКАНЦИИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

I срок:

15.09.2018 г. – 05.02.2019 г.

II срок:

06.02.2019 г. - 15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)

06.02.2019 г. - 28.06.2019 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

 

Ваканции:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна – VІІI - XII клас

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна - VІІI - XII клас

05.02.2019 г.– междусрочна за VІІI - XII клас

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за VІІI - XI клас

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XІI клас

 

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г. – втори ДЗИ

06.06.2019г. – Държавен изпит по теория за СПК

 

19.10.2018г., 22.05.2019г. - спортни празници

25.04.2019г. -празник на ПГТ „Пенчо Семов”