Стипендии

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ, КЛАСИРАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ


Вътрешно училищни критерии за допускане и класиране на учениците от ПГТ "П. Семов", за стипендия след завършено основно образование, съгласно постановление № 328 от 21.12.2017г. - за І срок на учебната 2019/2020г.- тук.

Образец на Заявление по т.1,2

Образец на Заявление по т.3,4,5