Професия „Финансист”

 

Специалността е с пет годишен курс на обучение като завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация. Паралелно  изучават и специални предмети  в областта на банковото дело, банковото и бюджетното счетоводство, банковият мениджмънт и финансовата статистика. Учениците обогатяват знанията си и добиват практически умения чрез работата си по програмите и инициативите на "Джуниър ачийвмънт”.Свързват теоретичните знания с практиката в учебно-тренировъчните фирми и се обучават чрез проектния метод. Сами ръководят ученическа кооперация. Успешно завършилите намират реализация като изпълнителски кадри в банките, борсови посредници, финансисти в административни служби и др. Висока успеваемост имат кандидатстващите в икономическите висши учебни заведения в цялата страна.