Проект по програма Еразъм+

Проект 2019-1-BG01-KA102-061565

Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ завърши проект по програма Еразъм+

Проектът „Млади предприемачи в областта на туризма“ включва две мобилности на ученици и две мобилности на персонал в град Лайпциг, Германия и град Брага, Португалия.

Производствената практика за 14 ученици в град Брага, Португалия и 12 ученици в град Лайпциг, Германия се проведе въпрeки усложнената епидемиологична обстановка. За учениците – практиканти в Германия от 14 до 28 октомври - ситуацията за работа в условията на пандемия изискваше и допълнителни умения за спазване на протокола по отношение на хигиената на работното място в хотелите и ресторантите.

И за двете ученически практики партньорите на гимназията Виталис, Германия и Брага Мобилити Оупън, Португалия осигуриха изключително подходящи работни места. Особено важно бе да се намерят подходящи работодатели за по-големия брой бъдещи икономисти, които участваха в мобилността в Брага, Португалия, и това беше направено – достъп до счетоводна документация, нейното обработване и систематизиране. Предизвикателство за габровските ученици бе и петзвездният хотел Глобана в Лйпциг, Германия.

В интервютата, които направихме с участниците в проекта, те споделят, че „вече се чувстват по-уверени в собствените си знания и възможности, справили са се с комуникацията на чужд език, английски и немски, мислят, че не биха имали проблеми да се върнат отново на работа в чужда страна, смятат, че придобитият опит ще им помогне да се реализират в професията в Габрово и България.“

Приключиха и двете мобилности - обучение на 10 учители, преподаватели по професионални дисциплини и чужд език по професията, на тема „Проучване на иновативни практики за предприемачески умения, предоставяни от различни доставчици на професионално образование и обучение”, също в Брага, Португалия и Лайпциг, Германия. На колегите предстои активна работа за анализиране на възможностите за прилагане на нови методи и форми на организация на учебния процес и преподаване, проучени като резултат от обучението.

Предстои и презентиране на три екипа от ученици и техни преподаватели по професионални дисциплини по темата „Разработване на проект за управление на училищния хотел на ПГТ“. Екипите ще споделят своите разработки, за да представят пред ръководството на гимназията свои идеи за оптимизиране на дейностите в хотела след придобития в мобилностите опит в областта на туризма в Португалия и Германия.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Асенния

Валентин

Владислав Стругаров

Никол Колева

{gallery}cnphotos/30{/gallery}